Programowanie jest


Czym właściwie jest programowanie?

Mogłabym skopiować nużącą, długą informację z Wikipedii ale po co? Skoro wszytsko prostym językiem jest wyjaśnione w tym fajnym filmiku! ⬇
Filmik o programowaniu

10 Najpopularniejszych języków programowania

1.
Python

Python – język programowania wysokiego poziomu ogólnego przeznaczenia, o rozbudowanym pakiecie bibliotek standardowych, którego ideą przewodnią jest czytelność i klarowność kodu źródłowego. Jego składnia cechuje się przejrzystością i zwięzłością.

2.
JavaScript

JavaScript, w skrócie JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Twórcą JavaScriptu jest Brendan Eich.

3.
Java

Java (wym. dżawa) – współbieżny, oparty na klasach, obiektowy język programowania ogólnego zastosowania. Został stworzony przez grupę roboczą pod kierunkiem Jamesa Goslinga z firmy Sun Microsystems. Java jest językiem tworzenia programów źródłowych kompilowanych do kodu bajtowego, czyli postaci wykonywanej przez maszynę wirtualną. Język cechuje się silnym typowaniem.

4.
C#

C# - wieloparadygmatowy język programowania zaprojektowany w latach 1998–2001 przez zespół pod kierunkiem Andersa Hejlsberga dla firmy Microsoft. Program napisany w tym języku kompilowany jest do języka Common Intermediate Language (CIL), specjalnego kodu pośredniego wykonywanego w środowisku.

5.
C

C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.

6.
C++

C++ – język programowania ogólnego przeznaczenia. Język został zaprojektowany przez Bjarne Stroustrupa jako rozszerzenie języka C o obiektowe mechanizmy abstrakcji danych i silną statyczną kontrolę typów. Zachowanie zgodności z językiem C na poziomie kodu źródłowego pozostaje jednym z podstawowych celów projektowych kolejnych standardów języka.

7.
Go

Go (często nazywany także golang) – wieloparadygmatowy język programowania opracowany przez pracowników firmy Google: Roberta Griesemera, Roba Pike'a oraz Kena Thompsona. Łączy w sobie łatwość pisania aplikacji charakterystyczną dla języków dynamicznych (np. Python, Lisp), jak również wydajność języków kompilowanych (np. C, C++).

8.
R

R – interpretowany język programowania oraz środowisko do obliczeń statystycznych i wizualizacji wyników. R jako implementacja języka S została stworzona przez Roberta Gentlemana i Rossa Ihakę na uniwersytecie w Auckland. GNU R rozprowadzany jest w postaci kodu źródłowego oraz w postaci binarnej wraz z wieloma dystrybucjami GNU/Linuksa. Dostępna jest także wersja dla Microsoft Windows i Mac OS.

9.
Swift

Swift – język programowania stosowany na urządzeniach z systemami macOS, iOS, iPadOS, watchOS, tvOS, Linux oraz Windows (wersja 5.3), stworzony przez Apple Inc. Zaprezentowany po raz pierwszy podczas Worldwide Developers Conference 2 czerwca 2014. Język jest następcą Objective-C. Swift zaprojektowany został do współpracy z frameworkami Cocoa, Cocoa Touch oraz rozległą bazą kodu napisanego w Objective-C na potrzeby produktów Apple.

10.
PHP

PHP - interpretowany, skryptowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych[ w czasie rzeczywistym. PHP jest najczęściej stosowany do tworzenia skryptów po stronie serwera WWW, ale może być on również używany do przetwarzania danych z poziomu wiersza poleceń, a nawet do pisania programów pracujących w trybie graficznym (np. za pomocą biblioteki GTK+, używając rozszerzenia PHP-GTK).

Fajne kanały na Youtubie związane z programowaniem (sama je oglądam)

Na sam koniec przygotowałam Quiz